Mobile Commons Congress

Sorry, this entry is only available in Català.

eReuse.org and UPC BarcelonaTech hosts Mobile Commons Congress. This year we will emphasize technological systems management pro-common goods, which are those that are shared in a community. We will be attended by experts in the field of reuse and cooperation in ICT as Leandro Navarro, a researcher and professor at the UPC as well as being the coordinator of the UPC in the European research project NetCommons.eu. He will talk about the concept of “commons” from various examples in the field of reuse of computer equipment and network infrastructure community (guifi.net).

Dr. Fermín Sánchez Carracedo, Professor of the Department of Computer Architecture d’UPC and UPC-Reutilitza coordinator Programme with Eva Vidal, academic director of the Centre for Cooperation per al Desenvolupament, professor of l’Escola d’enginyeria for Telecommunications (ETSETB) i de l’Institut de sostenibilitat UPC will tell us about the usefulness of ICT for development and need that are designed, manufactured, used and dismantled in a sustainable manner. We will also have Wouter Tebbens, co-founder and president of the Free Knowledge Institute and working for a fair society based on knowledge and network collaboration and sharing of knowledge, we will discuss how “Democratize the means of production to s. XXI “a talk about concepts and how copyrights patents and monopolies granted by the state are decreasing in view of the emergence of the digital commons (eg, software and open source licenses).

Also we will have more talks and networking. At evening eReuse.org will host a workshop to show last tools developend. For more information and to register as attendees can click here.

Programme

Wednesday, 24 February

Hora    Activitat


09:00  Benvinguda


09:15  Pro-comuns i TIC. Leandro Navarro (upc.edu)


09:45  Sostenibilitat i TIC. Fermín Sánchez i Eva Vidal (upc.edu)


10:15  Women in ICT Sharing Experiencies. Sáinz Ibáñez, Milagros (uoc.edu)


11:00  Descans


11:15  Quick Mesh Network. Agustí Moll i en Roger Pueyo (guifi.net)


11:45  Democratitzar els mitjans de producció al s.21. Wouter Tebbens (Freeknowledge.eu)


12:15  Reutilització i Reciclatge de TIC. Santiago Lamora, Xavier Bustamante (eReuse.org)


12:45  Plataforma de donació solidària de TIC. Raquel Nuñez (Reutilitza.cat)


14:00 a 16:00   Tallers eReuse.org. Equip de eReuse.org

El dimecres 24 de Febrer es va celebrar a l’Aula Màster de la Universitat Politècnica de Catalunya, Campus Nord Barcelona, la primera edició del Mobile Commons Congress, un congrès organitzat per la mateixa UPC i amb el suport de eReuse.org, amb diverses xerrades sobre sostenibilitat i TIC, gènere, reutilització i reciclatge, i xarxes lliures sense fils.

Acces a ponències

Accés al video de la jornada fet per Xavi Aranda de Xarxanet.org.

El congrès va tenir la participació de Leandro Navarro , investigador i professor de la UPC, que va parlar sobre el concepte de «pro-comuns», a partir de diversos exemples com el de les infraestructures comunitàries de la xarxa. L’Eva Vidal i el Fermín Sánchez, tots dos professors de la UPC, van parlar de la utilitat de les TIC per al desenvolupament i de la necessitat que estiguin dissenyades, fabricades, usades i desmantellades de forma sostenible.

Milagros Sáinz, investigadors de la Internet Interdisciplinary Institute de la UOC i directora del grup de recerca sobre gènere i TIC de l’IN3, va fer una xerrada sobre el desenvolupament dels rols i estereotips de gènere i la bretxa de gènere en l’elecció dels estudis i les professions. Wouter Tebbens, cofundador i president del Free Knowledge Institute va parlar sobre la necessitat de canviar el model econòmic i anar cap a un model basat en la gestió comunal del creixement.

En Roger Pueyo i l’Agustí Moll, de la Fundació Guifi.net van explicar el funcionament d’una «Quick Mesh Network» i com es podria aprofitar la societat disposant d’una xarxa com aquesta.

En Santiago Lamora, Xavier Bustamante i en David Franquesa, van explicar les darreres novetats sobre les eines de preparació per a la reutilització i traçabilitat de productes i residus electrònics del projecte eReuse.org. Per últim, la Miriam Planas, d’Enginyers sense Fronteres, va explicar tots els problemes que hi ha al darrera d’un telèfon mòbil, com per exemple els minerals conflictius.

A la tarda van haver-hi tallers sobre l’utilització de l’eina reutilitza.cat, una eina per les entitats del tercer sector que necessitin equips informàtics o per la gent que vulgui fer donatius d’ordinadors.

Programa

Dimecres, 24 de Febrer

Hora Activitat


09:00 Benvinguda


09:15 Pro-comuns i TIC. Leandro Navarro (upc.edu)


09:45 Sostenibilitat i TIC. Fermín Sánchez i Eva Vidal (upc.edu)


10:15 Women in ICT Sharing Experiencies. Sáinz Ibáñez, Milagros (uoc.edu)


11:00 Descans


11:15 Quick Mesh Network. Agustí Moll i en Roger Pueyo (guifi.net)


11:45 Democratitzar els mitjans de producció al s.21. Wouter Tebbens (Freeknowledge.eu)


12:15 Reutilització i Reciclatge de TIC. Santiago Lamora, Xavier Bustamante (eReuse.org)


12:45 Plataforma de donació solidària de TIC. Raquel Nuñez (Reutilitza.cat)


14:00 a 16:00   Tallers eReuse.org. Equip de eReuse.org

 

El Mobile World Congress és una cita tecnològica que mou milers de visitants i que fa que Barcelona sigui un “aparador mundial” de la tecnologia mòbil durant uns dies. L’UPC és una institució pública de recerca i d’educació superior de compromís amb l’entorn i amb el canvi que es fonamenta en principis com els de llibertat, justícia, democràcia, solidaritat, cooperació i sostenibilitat, per tant, enguany i fins a l’any 2024 (data prevista de permanència del Mobile a Barcelona), tenim l’oportunitat de “completar” el Mobile amb aportacions que ens parlen de límits de les TIC i de com aquestes condicionen cada cop amb major grau les llibertats humanes (individuals i col·lectives). Enguany fem èmfasi en els sistemes tecnològics de gestió pro-comú. Els béns pro-comú (commons en anglès) es defineixen com aquells recursos que pertanyen, o es comparteixen, en el si d’una comunitat. Aquests recursos poden ser de qualsevol tipus, des de recursos naturals i terres fins a programari o les xarxes de comunicacions. Els béns comuns s’orienten en favor de l’ús i la reutilització, més que no pas com a un producte de bescanvi. La Viquipèdia i la infraestructura de Xarxa de Telecomunicacions guifi.net en són exemples. Els bens pro-comú estan orientats a la satisfacció de les necessitats de la col·lectivitat, amb un impacte social i ambientalment positiu i basats en la cooperació i la participació horitzontal que fan que siguin sistemes que funcionen a una escala humana i local.