Circuit Pangea

A Barcelona, 18 entitats hem creat el Circuit eReuse Barcelona d’Economia Social i Solidària, on a més de compartir
una plataforma tecnològica, compartim i mantenim els dispositius. Treballar en comunitat i en l’àmbit local ens permet escalar i sostenir els costos, especialitzar-nos en uns serveis determinats i ajustar millor l’oferta i la demanda de dispositius. Aquest Circuit és autònom vers eReuse, i només inclou les entitats de l’economia social i solidària d’eReuse.